05 november 2014

Gasten van een directiechauffeur

Mensen die het fenomeen directiechauffeur niet goed kennen, denken vaak dat alleen een select gezelschap van deze dienst gebruik maakt. Het beeld dat alleen ministers en de directeuren van grote multinationals zich door een directiechauffeur laten vervoeren strookt niet met de werkelijkheid. Juist het tegendeel is waar.

Uiteraard zijn er ook gasten die de directiechauffeur als ‘luxe’ dienst inzetten. Echter, de directiechauffeur wordt  steeds meer ingezet voor een efficiënte invulling van de reistijd. Dat betekent dat ook veel kleinere bedrijven, mensen met een eenmanszaak en MKB’ers gebruik maken van een chauffeur. Zelf onderweg kunnen werken biedt kansen om meer omzet te genereren en meer vrije tijd over te houden. Soms kan zelfs worden bespaard op personeel.

De gasten van een directiechauffeur komen dus uit het hele bedrijfsleven, van mensen met een eenmanszaak tot directieleden van grote nationale bedrijven en van ondernemers in het MKB tot bestuursvoorzitters van internationaal opererende ondernemingen.

< Terug naar overzicht